bijbelstudies

Bijbelstudies

God heeft ervoor gekozen om zich vooral aan ons te openbaren door Zijn Woord, de Bijbel.
Door de Bijbel heen kunnen we God leren kennen hoe Hij echt is, weten we Zijn wil en plannen voor ons leven en de wereld. Ook spreekt Hij persoonlijk tot ons door de Bijbel.
Met onderstaande Bijbelstudies willen we je op weg helpen in het kennen van God en Zijn wil.
In deze studies zijn heel veel Bijbelteksten verwerkt omdat we Gods Woord zoveel mogelijk zelf willen laten spreken. Als je deze studies leest, lees dan vooral de teksten goed door.
Gods woorden zijn krachtig en zullen je ogen openen. Ze zullen je leven veranderen en grote zekerheid geven in je geloof.

Onderzoek deze studies en behoudt het goede.

Veel zegen met deze studies!

(Deze studies mogen op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onver-anderd en niet voor commerciële doeleinden.)

liefde Liefde “Wat is liefde en hoe kan het toenemen in je leven”
“Heb God lief en je naaste als jezelf.” Dit is het eerste en grootste gebod. Waarom? Omdat liefde al-les overwint. In deze wereld is het beeld dat mensen van liefde hebben vaak flink vertroebeld. Daardoor leven mensen in angst, ruzie, eenzaamheid, etc. Relaties gaan stuk en mensen doen God, zichzelf en anderen pijn. Deze studie zal je helpen om te zien wat liefhebben is en hoe daarin te wandelen. Ga wandelen in de overvloedige liefde van God!
DOWNLOAD
gebed Gebed “Leren bidden en ontvangen”
“Gebed is het antwoord op alles zei iemand eens.” Dat is helemaal waar. Je zal God er beter door le-ren kennen en Hij zal jouw gebed beantwoorden. In deze studie laat ik zien dat God het gebed beantwoordt. Elke twijfel daaraan is uitgesloten. Gebed is iets dat je kunt leren. Deze studie zal je daarbij helpen. Ook zal deze studie je inspireren om een bidder te zijn.
 
DOWNLOAD
hetwoord Het Woord “Het Woord van God geeft richting in jouw leven”
Je kunt zeggen wat je wilt, maar de Bijbel is en blijft het meest gelezen boek ter wereld. De Bijbel is het Woord van God. Als je het gaat lezen ga je God leren kennen en zal je leven totaal gaan veranderen. Gods Woord is krachtig, Zo krachtig! Eén Woord van God kan een mensenleven veranderen. Deze studie zal je helpen om Gods Woord lief te hebben en zal je helpen hoe je het kunt toepassen in je leven.
 
DOWNLOAD
geloof Geloof “Vertrouwen in God als levensstijl”
Veel mensen denken dat ‘geloven in God’ onzeker is. “Je weet het niet zeker, anders is het toch geen geloven meer” zeggen ze dan. Dit is niet het geloven dat de Bijbel ons laat zien. Christenen worden ‘de gelovigen’ genoemd, zij vertrouwen God en weten dat er niets zo zeker is als ‘geloven in God’. Een gelovige weet dat God zijn beloften houdt en dat door geloof alle dingen mogelijk zijn.
 
 
DOWNLOAD
heiligegeest De Heilige Geest “Wie is Hij en welke plaats wil Hij in jouw leven hebben”
De Heilige Geest is de minst begrepen persoon van de Godheid. In deze studie wil ik Hem aan je voorstellen. Hij wil bij je zijn, wil je helpen, kracht geven, troosten, wonderen door je heen doen, jou de toekomst verkondigen, je leiden, etc. Maar… bovenal, Hij wil relatie met je hebben. Hij wil zo graag dat jij je hart met Hem deelt en dat je Hem liefhebt. Als je je overgeeft aan Hem, dan zal je met Hem geweldige dingen meemaken.
 
DOWNLOAD
dedoop De Doop “Wat zegt de Bijbel over de doop?”
In de grote opdracht die Jezus aan de gemeente geeft, geeft hij de opdracht om te dopen. Met deze studie wil ik je helpen om een beter beeld te krijgen van de betekenis van de doop en de voorwaarden die de Bijbel stelt voor de dopelingen. Verder behandel ik o.a. de kinderdoop, wie er mag dopen en hoe er gedoopt moet worden? Een handige studie als jij vragen hebt over de doop!
 
DOWNLOAD
evangelisatie Evangelisatie “Sleutels voor Evangelisatie”
Het evangelie is de goede boodschap van redding, genezing en bevrijding. In onze moderne tijd is er veel onduidelijkheid waardoor veel mensen de werkelijke betekenis en kracht van het evangelie niet meer kennen. Deze studie laat vanuit Gods Woord zien wat het evangelie is, de noodzaak van evangelisatie, het werk van de Heilige Geest, de taak van de boodschapper, en de resultaten die we mogen verwachten.
 
DOWNLOAD
angst Vrees niet! “Overwinning over vrees en angst”
In deze maatschappij wordt angst gezien als iets natuurlijks waar we mee om moeten leren gaan. Veel mensen gaan gebukt onder angst en weten maar niet hoe ze daar overwinning over kunnen krijgen. Het goede nieuws is dat God de grootste Psycholoog en Psychiater is die er is en Hij geeft in Zijn Woord de weg om alle angsten volkomen te overwinnen. Hij wil je helpen om te leven in vrede, blijdschap en hoop voor de toekomst.
DOWNLOAD
wandelenmetgod Wandelen met God “Ik wil met U wandelen!”
Wandelen met God, kan dat? Ja, je kunt God persoonlijk leren kennen en met Hem wandelen. Hij wil betrokken zijn in al de facetten van je leven. In deze studie worden een aantal basis stappen in de wandel met God behandeld. Wandelen met God is iets wat je moet leren. Het gebeurt met vallen en opstaan, maar God zelf zal je helpen om te leren wandelen met Hem. Sta op en ga wandelen met God!
 
 
DOWNLOAD
memorisatieteksten Memorisatieteksten “en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent”
De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het geeft ons richting, doel, wijsheid, herstel en gene-zing in ons leven. We leren er God door kennen en God spreekt door Zijn Woord tot ons. Daarom is het zo belangrijk om Gods Woorden goed te kennen. Eén manier om dat te doen is het memoriseren van Bijbelteksten (uit het hoofd leren.). In dit boekje zijn van een heel aantal onderwerpen bekende sleutelteksten opgenomen. Leer ze uit je hoofd en berg ze in je hart!
DOWNLOAD
bijbelleesrooster Bijbelleesrooster “Maak je eigen Bijbelleesrooster”
De Bijbel wordt ook wel ons geestelijk voedsel genoemd. Het is goed en gezond om elke dag én veelzijdig voedsel tot ons te nemen. Lees daarom uit het Oude én Nieuwe Testament. Of lees Bijbelgedeeltes als je bemoediging of richting van God nodig hebt. Een andere keer lees je Bijbel omdat je van God wilt leren over een specifiek onderwerp. Daarnaast is het goed om de hele Bijbel eens te lezen. Het zal je enorm verrijken. Dit Bijbelleesrooster kan je daarbij helpen!
 
DOWNLOAD
genezinginot Genezing in het Oude Testament “Een overzicht over genezing in het Oude Testament”
Dit overzicht zal je helpen God de Heelmeester te leren kennen. Het kan je helpen om Zijn wil te verstaan over genezing.
 
 
 
 
DOWNLOAD
genezingindeevangelien Genezing in de Evangeliën “Een overzicht over genezing in de “Evangelien”
In dit overzicht zie je de genezingsbediening van Jezus. Je ziet hoe Hij door ontferming bewogen de zieken genas. Een overzicht voor iedereen die zoekt naar de Geneesheer en de genezing die Hij wil geven. Daarnaast zal het je helpen om ook zelf voor zieken te bidden.
 
 
DOWNLOAD