ANBI-gegevens / Jaarverslagen

De naam van de instelling:
Stichting Gospel Impact

RSIN/fiscaal nummer:
858425634

KvK-nummer:
70696683

Contactgegevens:
Dominicushof 92
4133AP Vianen
Telefoonnummer: 0347-374483
E-mail: info@gospelimpact.nl

Doelstelling:
Het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus, zoals tot ons gekomen door de Bijbel;
alsmede het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan:
Het beleidsplan kun je hier lezen.

Bestuurssamenstelling:
Henri Hüpscher (bestuur)
David Brouwer (raad van toezicht)
Malte Westheide (raad van toezicht)
Sebastiaan van Wijland (raad van toezicht)

Beloningsbeleid:
Het beloningsbeleid is opgenomen in het beleidsplan

Actueel verslag van de activiteiten en financiële verantwoording:
Deze zijn vastgelegd in het jaarverslag.
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020